BeTTEL

Beroepsvereniging Trainers & Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk

BeTTEL Emotioneel Lichaamswerk ELW Trainers+Therapeuten Agenda Organisatie Contact Inloggen

> Organisatie

BeTTEL is opgericht in 1995 en sindsdien als beroepsvereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het bestuur -ondersteunt door het secretariaat- behartigt de dagelijkse gang van zaken. Veel praktische taken van BeTTEL zijn ondergebracht bij commissies.

1. Kwaliteitscommissie
Deze houdt zich in brede zin bezig met de kwaliteit van het vak.
Product: kwaliteitsnota.

2. PR commissie
Deze zorgt voor de presentatie van het beroep naar buiten.
Producten: advertenties, symposium, beroepsfolder, website(inhoudelijk).

3. Website commissie
Deze verzorgt het onderhoud aan de website, verstrekken van login gegevens en oplossen van problemen met e-mail en de website.

4. Beleidscommissie
Product: beroepsprofiel.

5. Registratiecommissie
Deze inventariseert diploma's en bijscholingen om status van A of B therapeut te bepalen. Ze helpt de leden bij het adviseren over bij- en nascholing.

6. Scholingscommissie
Organiseert scholing en lezingen voor de leden van BeTTEL.

7. Visitatiecommissie
Zij bezoekt trainers en therapeuten in hun praktijk en maakt hiervan een verslag. Ook adviseert zij over praktijkvoering.

8. Toelatingscommissie
Deze voert toelatingsgesprekken met (aspirant) leden en adviseert het bestuur over toelating.

9. Commissie Klacht en Tuchtrecht
Zij behandelt klachten van cliënten of cursisten en bemiddelt.

10. Commissie verzekeringen
De commissie verzekeringen van BeTTEL legt en onderhoud contact met verzekeraars om de behandelingen door de aangesloten trainers en therapeuten door zorgverzekeraars vergoed te krijgen.

naar boven