BeTTEL

Beroepsvereniging Trainers & Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk

BeTTEL Emotioneel Lichaamswerk ELW Trainers+Therapeuten Agenda Organisatie Contact Inloggen

BeTTEL > Missie

De beroepsvereniging BeTTEL heeft tot doel:

  • Het behartigen en beschermen van de belangen van de leden bij de uitoefening van hun beroep als Trainer/Therapeut Emotioneel Lichaamswerk en als Reichiaans lichaamstherapeut.
  • Het bevorderen van de trainerskwaliteiten en de therapeutische kwaliteiten van de leden.
  • Het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van Emotioneel Lichaamswerk als een vorm van training en therapie in de ruimst mogelijke zin.


BeTTEL tracht dit doel te bereiken door:

  • Het onderhouden van contacten met diverse beroepsopleidingen op het gebied van (emotioneel) lichaamswerk.
  • Het organiseren van lezingen en studiebijeenkomsten.
  • Het verstrekken van informatie in de ruimst mogelijke zin.
  • Kwaliteitsbewaking van de uitoefening van het vak door middel van de registratie van intervisie, supervisie en coaching.
  • Deskundigheidsbevordering door middel van verplichte supervisie voor alle aangesloten leden.
  • Het streven naar erkenning van Emotioneel Lichaamswerk bij overheid, verzekeraars, het alternatieve veld, het reguliere veld (met name eerstelijnszorg), het bedrijfsleven en het onderwijs en het stimuleren van samenwerking met deze werkvelden.
  • Ondersteuning en bevordering van beroeps- en economische belangen van de leden waar het Emotioneel- en Reichiaans Lichaamswerk betreft.

naar boven