BeTTEL

Beroepsvereniging Trainers & Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk

BeTTEL Emotioneel Lichaamswerk ELW Trainers+Therapeuten Agenda Organisatie Contact Inloggen

Emotioneel Lichaamswerk > Trainingen en workshops

Emotioneel Lichaamswerk wordt aangeboden in de vorm van trainingen en therapie. Het verschil tussen training en therapie binnen het vak is vooral:
Training: het aanreiken en leren hanteren van middelen om de kwaliteit van leven te verhogen.
Therapie: het verwerken van emotionele ervaringen van vroeger waarbij regressie een belangrijk gegeven is.

De meest voorkomende vormen waarin ELW wordt aangeboden:
-individuele sessies
-basiscursussen in groepsverband
-vervolgcursussen
-weekenden
-losse dagen
-langer lopende trainingen
-trainingen met een bepaald thema (zie ook specialisaties, bij iedere trainer/therapeut).

Technieken

Fysieke oefeningen:
Deze zijn gebaseerd op controle-, stretch-, stress- en vibratieposities en actieve- en passieve bewegingen. Ze worden gebruikt ter opwarming, doorstroming, expressie, oplading, relaxatie, ontlading en integratie. Door middel van gewaarworden: waarnemen zonder betekenis te geven, leert de deelnemer bewust te worden van sensaties, emoties/gevoelens en gedachten.
In de oefeningen wordt gebruik gemaakt van de volgende processen:
1. Ademen: Bewust voller en intenser ademen wordt gebruikt om bewuster te voelen en om ontspanning te brengen.
2. Bewegen: Via beweging ontstaat lichaams-bewust-wording: de energie gaat meer stromen en men gaat het lichaam meer voelen.
3. Geluid maken: Er wordt geoefend met de stem en verbale expressie. De stem wordt ook gebruikt om ontspanning en doorstroming van energie te brengen.
4. Aarden: het stevig op de benen staan om de ervaringen die het leven met zich meebrengt te kunnen dragen en daarmee in de realiteit te staan.

Meditatietechnieken:
Naast het in beweging komen, is het ook van belang te leren helemaal stil te worden, juist niets te doen. Om waar te nemen zonder daar betekenis aan te geven. Bewust worden van lichaamssensaties, emoties/gevoelens en gedachten.

Visualisaties:
Door middel van beeldtaal wordt een situatie opgeroepen waarin nieuwe ervaringen en inzichten opgedaan kunnen worden.

Coachen en begeleiden:
Vooral in de trainingen wordt gewerkt met het stellen van leerdoelen. De cliënt krijgt de gelegenheid ervaringen onder woorden te brengen en uit te wisselen. Men krijgt thuiswerk mee in de vorm van lichaamsgerichte oefeningen en opdrachten om ELW in het dagelijkse leven te kunnen integreren. De cliënt krijgt ruimte om vragen te stellen en zichzelf te evalueren.

naar boven