BeTTEL

Beroepsvereniging Trainers & Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk

BeTTEL Emotioneel Lichaamswerk ELW Trainers+Therapeuten Agenda Organisatie Contact Inloggen

Emotioneel Lichaamswerk > Wat is het?

Emotioneel Lichaamswerk is een ervarings- en lichaamsgerichte methode om mensen in hun emotionele, fysieke en mentale ontwikkeling te ondersteunen en/of dieper liggende problematiek te helpen verwerken. Uitgangspunt is dat psychische spanningen lichamelijk beleefd worden; dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden.
In het werk wordt uitgegaan van de theorieën van Wilhelm Reich (Reichiaans lichaamswerk) en Alexander Lowen (Bio-energetische analyse), waarin lichamelijke symptomen en psychische klachten geordend zijn in een aantal zogeheten karakterstructuren en energetische processen. Spanningen kunnen voor kortere en langere tijd optreden. Bij langdurige spanning neemt de beweeglijkheid van het totale lichaam af. Een van de merkbare effecten van langdurige spanning is verkramping van (delen van) het lichaam, waardoor emoties niet meer ervaren en geuit kunnen worden.

Emotioneel Lichaamswerk biedt handvatten om door middel van uitgekiende lichaamsoefeningen opnieuw contact te maken met het lichaam en de daarin opgeslagen spanningen. Men wordt zich bewuster van de lichaamssignalen.
Emotioneel Lichaamswerk beïnvloedt de vitaliteit van het lichaam als ondersteunende kracht voor psychische processen. Het verbetert de totale energetische doorstroming van het lichaam waardoor er ontspanning kan komen in over(aan)gespannen spieren of onderspannen spieren versterkt worden. De cliënt wordt zich bewust van zijn emoties en wordt emotioneel vaardiger.

naar boven