BeTTEL

Beroepsvereniging Trainers & Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk

BeTTEL Emotioneel Lichaamswerk ELW Trainers+Therapeuten Agenda Organisatie Contact Inloggen

> Emotioneel Lichaamswerk ELW

De beroepsvereniging BeTTEL streeft naar een brede maatschappelijke erkenning van Emotioneel Lichaamswerk. In dit streven naar erkenning is het behoud van de eigen identiteit van Emotioneel Lichaamswerk als een methode van groei en ontwikkeling essentiëel. Naast de kwaliteit en de deskundigheid van de methode en de trainer/ therapeut, wordt ook de motivatie en de inzet van de klant als doorslaggevend gezien voor het slagen van een training en of individuele begeleiding. Emotioneel Lichaamswerk is ontwikkeld om meer contact te maken met wat ons mensen in diepste zin beweegt. Het werk richt zich vooral op het lichamelijke en gevoelsmatige omdat daar de oorspronkelijke bron ligt van onze mogelijkheden.

Het ontwikkelingsproces dat mensen kunnen doormaken wanneer ze met Emotioneel Lichaamswerk starten bestaat uit drie fases.

Fase 1 Lichaamsbewustzijn
Fase 2 Zicht en sturing krijgen op hoe wij mensen ons leven leiden.
Fase 3 De mogelijkheden ontdekken om in het hier en nu te leven vanuit een innerlijke bron van liefde en zijn.

In fase 1 komt de nadruk te liggen op:

 • Het leren voelen.
 • Het leren bij emoties te blijven.
 • Het opnieuw leren uiten van emoties.
 • Het versterken van de persoonlijkheid.


In fase 2 worden de vaardigheden uit fase 1 gebruikt en komt daarbij de nadruk te liggen op:

 • Het verband tussen emoties en denken herkennen.
 • Het ontdekken van gewoontes, patronen, aannames, overtuigingen en innerlijke waarden.
 • Het ervaren dat gevoel een kompas kan zijn van waaruit je kunt leven.
 • Het opnieuw contact leren maken met de intuïtie


In fase 3 worden de vaardigheden uit fase 1 en 2 gebruikt en komt daarbij de nadruk te liggen op:

 • Het ontdekken van het verschil tussen persoonlijkheid en de essentie van het leven.
 • Het leven vanuit het hier en nu.
 • De betekenis van bewust en aanwezig te zijn.
 • Het ervaren van stilte.


In alle fases geeft het lichaamsgerichte groeiproces de mogelijkheid om met de aandacht naar de binnenwereld te gaan om deze vervolgens gestalte te geven in de buitenwereld. Dit resulteert uiteindelijk in het bewust worden van het samenvallen van dat wat een mens doet en dat wat een mens is.

naar boven