BeTTEL

Beroepsvereniging Trainers & Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk

BeTTEL Emotioneel Lichaamswerk ELW Trainers+Therapeuten Agenda Organisatie Contact Inloggen

Emotioneel Lichaamswerk > Oorsprong ELW

Emotioneel Lichaamswerk ELW is ontwikkeld in de zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Kijken we terug, dan zien we dat de jaren zestig zich kenmerkten door maatschappelijke veranderingen en een herwaardering van normen en waarden.
De prioriteit, dat het individu zich zou moeten aanpassen aan de ander en aan de maatschappij, had zijn langste tijd gehad. Aansluitend hierop ontstonden er in de jaren zeventig diverse stromingen, gericht op het individu. Dit werd het 'ik'-tijdperk genoemd. De persoonlijke bevrijding van knellende banden was het belangrijkste. De cursussen "persoonlijke groei" die ontstonden, werden gericht op het ervaren van, en het vertrouwen krijgen in de eigen natuurlijke krachtbronnen (potentie). Het idee was toen: wanneer mensen hun levensenergie weer ter beschikking krijgen, komen hun beperkingen als vanzelf op de achtergrond te liggen.

Nu erkennen we al geruime tijd dat het ook nodig is dat mensen in dit kader zelf leerdoelen stellen die ze kunnen evalueren en waarvoor ze zelf de verantwoordelijkheid nemen. En we zien hoe mensen de eigen verantwoordelijkheid kunnen inzetten om zich op een harmonieuze en liefdevolle wijze te verhouden met zichzelf en met de ander.

Op dit moment leven we in een maatschappij die erkent dat emoties en gevoelens belangrijk zijn. Emotioneel- en Reichiaans Lichaamswerk zijn methoden die zich richten op het vergroten van emotionele vaardigheden in het individu.

naar boven