BeTTEL

Beroepsvereniging Trainers & Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk

BeTTEL Emotioneel Lichaamswerk ELW Trainers+Therapeuten Agenda Organisatie Contact Inloggen

> BeTTEL

De trainers en therapeuten die lid zijn van de Beroepsvereniging voor Trainers en Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk (BeTTEL) voldoen aan de kwaliteitscriteria van deze vereniging.

BeTTEL onderscheidt leden en aspirant-leden onder haar trainers en therapeuten. De leden van BeTTEL staan geregistreerd in het beroepsregister van de Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ en bij de stichting Tuchtrecht complementaire zorg  TCZ

Aspirant-leden zijn nog in opleiding en hebben nog geen diploma voor trainer of therapeut. Zij zijn werkzaam onder supervisie van hun opleiding als trainer of therapeut. Zij staan niet geregistreerd bij de RBCZ en de TCZ. Alle (cliënten van) leden en aspirant-leden kunnen een beroep doen op de klachten regeling van BeTTEL.

De beroepsvereniging is in al haar werk een waarborg voor onderling overleg, toetsing, kwaliteit van werken en zorg naar cliënten en cursisten. Zo dienen aangesloten leden supervisie te volgen over hun werk en zich bij- en na te scholen. In de regel hebben de trainers en therapeuten hun opleiding voltooid aan het Instituut Emotioneel Lichaamswerk in Lage Vuursche, waar men sinds het begin van de jaren '80 ervaring heeft met Emotioneel Lichaamswerk. Deze opleiding ziet toe op de ontwikkelingen van de methode Emotioneel
Lichaamswerk en is aangesloten bij de Federatie Opleidingen Natuurlijke Geneeswijzen (FONG).

Wanneer u klachten heeft over de gevolgde cursus of individuele sessies, kunt u zich wenden tot het secretariaat van BeTTEL.

Op te vragen documenten

Onderstaande documenten zijn per mail op te vragen bij het secretariaat van Bettel of via pdf te downloaden:
-Beroepsprofiel
-Kwaliteitsnota
-Statuten
-Huishoudelijk Reglement

naar boven